Brand & Sikring

Brandorienteringsplaner

Udarbejdelse af brandorienteringsplaner i henhold til brandtekniske krav, DBI forskrift 232. Herunder grundtegninger samt indlæggelse af gruppeområder med komponenter samt symboler herfor som afspejler de faktiske forhold.

 • Rentegning af arkitektplaner eller fra papirtegninger
 • Gruppeopdeling
 • Udarbejdelse af gruppeplaner og situationsplaner
 • Udarbejdelse af modulplaner og tilkørselsplaner
 • Indlæggelse i plastlommer med faner og numre
 • Vedligehold af tegninger. Opretning af planer
 • ABA – automatisk brandalarmanlæg
 • AVS – automatisk sprinkleranlæg
 • ABV – automatisk brandventilationsanlæg
 • AVA – automatisk varslingsanlæg
 • ARS – automatisk rumslukningsanlæg
 • ADK – Adgangskontrolanlæg
 • AIA – Automatisk Indbrudsalarmeringsanlæg
 

Indretnings- & flugtvejsplaner

 • Tegning af indretnings- og flugtvejsplaner til fx hoteller, lufthavne, skoler etc.
 • Rentegning og rensning af grundplaner
 • Indlæggelse af symboler
 • Vedligeholdelse og opretning af eksisterende planer
Previous slide
Next slide

Har du spørgsmål til vores produkter og services?

Så er du velkommen til at ringe til os eller skrive en mail til info@cadpartner.dk