Vores kompetencer

3D modellering

Er du en producent som mangler 3D objekter med BIM informationer på dine produkter?

CAD Partner kan digitalisere jeres produkter som BIM objekter, som vil afspejle alle produktets specifikationer og vil være klar til arkitekter og ingeniører til brug i Revit også kaldet families.

Brand & Sikring

Vi er specialister i orienteringsplaner i henhold til brandtekniske krav

CAD Partner har mere end 25 års erfaring i tegning og produktion af myndighedskrævede brandorienteringsplaner, flugtvejsplaner og indretningsplaner mm.

Projekterings assistance

Har jeres tegnestue brug for en kvalificeret projekteringsassistent?

CAD Partner løser alle typer af Ad Hoc tegneopgaver – store som små. På projektbasis eller f.eks. som afløser i forbindelse med ferie eller sygdom i kortere eller længere perioder.

Brandorienteringsplaner

Udarbejdelse af brandorienteringsplaner i henhold til brandtekniske krav, DBI forskrift 232. Herunder grundtegninger samt indlæggelse af gruppeområder med komponenter samt symboler herfor som afspejler de faktiske forhold.

  • Gruppeopdeling
  • Rentegning af arkitektplaner eller fra papirtegninger
  • Udarbejdelse af tilkørselsplaner
  • Indlæggelse i plastlommer med faner eller i laminat
  • Vedligehold af tegninger. Opretning af planer

Kodningsstruktur af BIM-byggeobjekter

Der er bygherre der skal sikre, at klassifikationen indeholder det, han har behov for efterfølgende i drift og vedligeholdelse. Stilles der krav til klassificering af jeres BIM model, kan vi hjælpe med at få 3D komponenterne navngivet rigtigt og projektere BIM modellen i det tilsvarende informationsniveau.

Indretnings- & flugtvejsplaner

Tegning af indretnings- og flugtvejsplaner.

  • Rentegning og rensning af grundplaner
  • Indlæggelse af symboler
  • Vedligeholdelse og opretning af eksisterende planer

El- & svagstrømstegninger

Rentegning af el installationer, stærkstrøms- samt svagstrømsplaner.

AUTO CAD tegninger

El- & svagstrømstegninger
Rentegning af el installationer, stærkstrøms- samt svagstrømsplaner.