Brandorienteringsplaner

Udarbejdelse af brandorienteringsplaner i henhold til brandtekniske krav, DBI forskrift 232. Herunder grundtegninger samt indlæggelse af gruppeområder med komponenter samt symboler herfor som afspejler de faktiske forhold.

  • Gruppeopdeling
  • Rentegning af arkitektplaner eller fra papirtegninger
  • Udarbejdelse af tilkørselsplaner
  • Indlæggelse i plastlommer med faner eller i laminat
  • Vedligehold af tegninger. Opretning af planer

Kodningsstruktur af BIM-byggeobjekter

Der er bygherre der skal sikre, at klassifikationen indeholder det, han har behov for efterfølgende i drift og vedligeholdelse. Stilles der krav til klassificering af jeres BIM model, kan vi hjælpe med at få 3D komponenterne navngivet rigtigt og projektere

BIM modellen i den tilsvarende informationsniveau.

Indretnings- & flugtvejsplaner

Tegning af indretnings- og flugtvejsplaner.

  • Rentegning og rensning af grundplaner
  • Indlæggelse af symboler
  • Vedligeholdelse og opretning af eksisterende planer

El- & svagstrømstegninger

Rentegning af el installationer, stærkstrøms- samt svagstrømsplaner.

ABA projektering

Projektering af automatiske brandalarmanlæg.

AUTO CAD tegninger

El- & svagstrømstegninger
Rentegning af el installationer, stærkstrøms- samt svagstrømsplaner.

CAD Partner

CAD Partner